Metoda Montessori - cz. 1 - historia

09 czerwca 2018

 

Twórczynią metody nauczania, którą nazwano później jej nazwiskiem, była Maria Montessori. To wiedzą tak naprawdę wszyscy, którzy interesują się nauczaniem dzieci. Jednak jak doszło do wypracowania tej metody? Skąd wziął się pomysł na takie nauczanie oraz w jaki sposób stworzono zabawki Montessori? Tego już wiele z nas nie wie… Dlatego też przejdźmy w ogromnym skrócie przez etapy życia Marii Montessori ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jaki wywarły na nią i jej metodę nauczania różne wydarzenia.

 

Edukacja Marii Montessori

 

ROK 1876 – szkoła

 

W wieku sześciu lat Maria Montessori rozpoczęła naukę w zwykłej szkole publicznej zlokalizowanej w Rzymie. W swoich rozmowach, podkreślała, że wszystko co zapamiętała z tamtej szkoły to tłumienie aktywności uczniów i trzymanie ich w ciągłym bezruchu. Dlatego też wybłagała u ojca aby jak najszybciej zapisał ją na kurs aktorstwa, na który uczęszczała praktycznie codziennie.

 

ROK 1882 – teatr w życiu Marii Montessori

 

Kiedy Maria była gotowa do swojego teatralnego debiutu, nieoczekiwanie zrezygnowała ze swojej teatralnej pasji, jak później wspominała: „[…]poczyniłam takie postępy, że byłam gotowa do teatralnego debiutu. Nauczyciele się niepokoili, uczennice mnie podziwiały. To skomplikowane połączenie upomnień i sukcesów miało na mnie dziwny wpływ: nagle, w jednym momencie zrozumiałam, że zdobędę sławę, jeśli tylko pozbędę się pokusy teatru”1. Pasję do teatru zamieniła na arytmetykę. Matematyka była z nią już przez całe życie i była obok psychologi największą jej pasją.

 

ROK 1897 – edukacja i początki kariery zawodowej

 

W roku 1896 jako siedemnasta kobieta we Włoszech Montessori ukończyła studia medyczne. Po tych studiach trafiła jako wolontariuszka do Kliniki Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego. Można powiedzieć, że był to dla Marii przełom, zaobserwowała ona, że dzieci z kliniki posiadają niesamowitą chęć oraz motywację do ciągłego rozwoju. Mogły to uzewnętrznić dzięki specjalnie przygotowanemu przez Marię Montessori otoczeniu oraz nowemu sposobowi pracy nauczyciela. Od tego momentu dzięki jej staraniom z dziećmi w klinice pracowano bardziej od strony pedagogicznej niż medycznej.

Doprowadziła do tego, że dzieci umysłowo upośledzone, uczone jej odmienną metodą pracy dydaktycznej, osiągały lepsze wyniki w nauce niż dzieci w normie intelektualnej nauczane w tradycyjnej placówce.

 

Początki i rozwój systemu nauczania metodą Marii Montessori

 

ROK 1907 – pierwsze zasady nowej metody nauczania

 

Maria Montessori rozpoczęła pracę z z dziećmi bez zaburzeń w rozwoju. Powstało pierwsze przedszkole w którym zostały wprowadzone odpowiednie zasady, tworzące podwaliny całego nowego systemu nauczania. Było to między innymi specjalne wyposażenie sal, dostosowane do wieku dzieci, wprowadzanie zabawek zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb dydaktycznych oraz zmiana podejścia nauczycieli do zajęć. Od tego momentu nauczyciele mieli być obserwatorami, którzy jedynie wspomagają zajęcia jakie uczniowie sami sobie wybiorą.

 

ROK 1909 – publikacja i rozwój metody wychowawczej

 

Maria Montessori wydaje pierwszą książkę, która zawiera opis nowej metody nauczania. Zaprezentowane metody miały oparcie w obserwacjach, z których wynikało że dzieci ze swojej natury odrzucają nudne zwykłe zabawki, na rzecz tych które niosą za sobą wartości edukacyjne.

Maria Montessori prowadząc swoje obserwacje zauważyła zafascynowanie dzieci ciszą i włączyła ją do swojego systemu wychowawczego w postaci tzw. „Lekcji ciszy”. Jako zasadę pedagogiczną obowiązującą w stosunku do dzieci, wprowadziła również swobodny wybór materiałów dydaktycznych, dowolność miejsca i czasu pracy. Zniosła nagrody i kary. Ograniczyła czynności nauczyciela na rzecz samodzielności dzieci. Wprowadziła naukę czytania i pisania oraz podstawy matematyki. Sukces tej placówki spowodował powstanie następnych nowych takich instytucji.

 

ROK 1929 – rozpowszechnienie metody, Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori

 

Na całym świecie powstają placówki na wzór prowadzonych metodą Montessori szkół i przedszkoli znajdujących się we Włoszech.

W tym samym czasie powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, którego zadaniem jest kształcenie kadr oraz organizacja działalności placówek.

 

ROK 1933 – negacja metody Montessori w trakcie wojny

 

Metoda Montessori zostaje uznana jako zagrażająca idei Faszyzmu. Wszystkie placówki zostają zamknięte, a książki opisujące jej zasady zostały publicznie spalone.

 

Odrodzenie metody Montessori – „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”

 

Rok 1945 – odrodzenie metody Montessori

 

Po zakończeniu wojny Maria Montessori z sukcesem podjęła się trudnego zadania odrodzenia swojej metody nauczania. Udało się to całkiem sprawnie, czego zwieńczeniem była międzynarodowa konferencja w dzień osiemdziesiątych urodzin autorki. Podczas tej konferencji Montessori wygłosiła słynne zdanie stanowiące zasadę wychowania jej metodą – „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.

 

ROK 1952 – zakończenie kariery Marii Montessori

 

Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 roku w Noordwijk w Holandii.
Jej mieszkanie przy Koniginweg w Amsterdamie od czasu jej śmierci stało się siedzibą Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori.

 

To już koniec historii autorki niezwykłej metody nauczania, która obecnie staje się coraz bardziej popularna. W następnych częściach serii skupimy się na współczesnej wersji nauczania, rozkładając ją poniekąd na czynniki pierwsze.

 

przypisy

1) http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,12885287,Paradoksy_Marii_Montessori.html?disableRedirects=true

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego

Czekamy na Ciebie

JESTEŚMY OTWARCI :)

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00

13 i 14 stycznia NIECZYNNE

soboty od 10:00 do 15:00

ul. Słowackiego 23 – pawilon 7

80-257 Gdańsk