Grupy mieszane w edukacji Montessori

13 lipca 2018

Maria Montessori kładła duży nacisk na rozwój społeczny dzieci. Dlatego też w swojej metodzie postulowała zniesienie podziału dzieci na klasy ze względu na wiek. Dlaczego zdecydowała się na ten krok i co to miało na celu dowiecie się z dzisiejszego artykułu!

 

 

Grupy mieszane w edukacji Montessori

 

Pewna grupa rodziców traktuje brak podziału wiekowego dzieci w przedszkolu jako jedną z najbardziej problematycznych kwestii metody Montessori. Takie przekonanie bierze się głównie z niedokładnego zrozumienia jak grupa dzieci w wieku do 2.5 do 6 lat może harmonijnie się rozwijać. Właśnie ten harmonijny rozwój jest możliwy dzięki takiemu zróżnicowaniu. Brak podziału ma, tak naprawdę, dwa najważniejsze zadania.

 

Grupy mieszane w przedszkolu Montessori

 

 

Model społeczny

 

Pierwszym zadaniem jest jak najlepsze odwzorowanie otaczającej nas rzeczywistości w dorosłym życiu. Chodzi tutaj o stworzenie małego modelu społecznego, w którym będziemy wchodzić w interakcję nie tylko z rówieśnikami, lecz także z osobami w innym wieku. To odwzorowanie naszego dorosłego życia. Zastanówcie się przez chwilę – jak u was w pracy kształtuje się grupa wiekowa? Na pewno nie znajdują się w niej wyłącznie Wasi rówieśnicy. Na takiej samej zasadnie ma to działać w przedszkolu.

 

 

Wzajemna pomoc

 

Drugim zadaniem grup mieszanych jest przejście przez wszystkie etapy w danej grupie społecznej. Najmłodsze dzieci wprowadzane są do grupy przyjmując w pierwszej kolejności rolę obserwatorów. Starają się one przyglądać i powtarzać zachowania starszych dzieci. Następnie wraz z rozwojem dziecko będzie przejmować na siebie rolę osoby,  od której młodsze dzieci będą się mogły nauczyć pewnych zachowań. W końcowej fazie najstarsze, a co za tym idzie najbardziej rozwinięte dzieci, przyjmują rolę mentorów i wspierają najmłodsze dzieci w nauce. Ponadto każde z nich, niezależnie od posiadania w domu brata lub siostry, może wcielić się w rolę rodzeństwa i to zarówno młodszego jak i starszego. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, w którym tradycyjny model większej rodziny ustępuje miejsca rodzinom posiadającym jedno dziecko. Ma to także znaczący wpływ na podnoszenie przez dzieci ich własnej samooceny. W momencie, w którym starsze dzieci opiekują się młodszymi, uczą się one opieki nad słabszymi, dając młodszym dzieciom pole do popełniania błędów, a następnie ich wspólnego naprawiania.

 

 

Przyjazne środowisko

 

Wymienione wyżej zadania pozwalają na stworzenie bardzo przyjaznego dla dzieci środowiska. Tak naprawdę dziecko idące do przedszkola po raz pierwszy trafia do grupy funkcjonującej według schematów społecznych. Dużo łatwiej jest wtedy zaadaptować się do nowej sytuacji przez to, że nie każde z nich pojawia się w przedszkolu po raz pierwszy.  Ponadto starsze dzieci, które wcześniej przechodziły to samo, pomagają młodszym przejść przez pierwsze, czasami ciężkie, chwile. Pozwala to na łagodniejszą adaptację. Kolejnym ważnym elementem jest budowanie pozytywnej postawy społecznej opartej na współpracy. Dzieci uczą się, że najważniejsze w życiu jest współpracowanie ze sobą, a nie chęć ciągłej rywalizacji. Ponadto dzieci silniejsze nie wykorzystują swojej pozycji, tylko uczą się wykazywać empatyczną postawę, wspierając słabszych w codziennych czynnościach. Innym bardzo ważnym pozytywnym elementem jest możliwość nauki słownictwa czy umiejętności, których z dużą dozą prawdopodobieństwa maluchy nie nauczyłyby się w grupie równolatków.

 

 

Wszechstronny rozwój

 

Grupy mieszane mają jeszcze jedną ważna cechę. Jest to dostępność do pomocy rozwojowych z wielu dziedzin dostosowanych do rożnych etapów rozwoju. Jest to cecha, która pozwala na rozwój dzieci w danym kierunku bez ograniczeń i podziałów. Nie bez znaczenia jest tutaj pozycja mądrego nauczyciela, który powinien pomagać dzieciom rozwijać ich zainteresowania. Na ten temat napiszemy specjalnie dla was inny artykuł!

Podsumowując grupy mieszane są bardzo ważne w metodzie Montessori. Pozwalają one na łagodne wejście w role społeczne oraz na bardziej wszechstronny i szybszy rozwój zainteresowań dzieci, a nad całością czuwają opiekunowie, którzy odpowiednio moderują grupę.

 

 

Zapraszamy do sklepu stacjonarnego

Czekamy na Ciebie

JESTEŚMY OTWARCI :)

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00

13 i 14 stycznia NIECZYNNE

soboty od 10:00 do 15:00

ul. Słowackiego 23 – pawilon 7

80-257 Gdańsk